Giải khoa học 4 VNEN bài: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

  • 2 Đánh giá

Giải bài: Ôn tập và kiểm tra cuối năm - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 2 trang 49 Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 49 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

a. Quan sát hình 1

b. Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời về tên những chất mà cây lấy vào và thải ra trong quá trình trao đổi chất với môi trường.

c. Trình bày với bạn quá trình trao đổi chất của cây đối với môi trường

d. Nói với bạn về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái đất

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Làm thí nghiệm và giải thích dự đoán

a. Đọc câu hướng dẫn thí nghiệm: Lấy một cốc nước rồi lau khô phía ngoài của cốc. Thả cốc nước vài cục nước đá.

  • Em hãy dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra bên ngoài thành cốc nước. Giải thích dự đoán của mình.
  • Làm thí nghiệm để kiếm tra dự đoán của mình. Giải thích hiện tượng xảy ra.

b. Đọc hướng dẫn thí nghiệm: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy.

  • Em hãy dự đoán xem ngọn nến sẽ như thế nào? giải thích dự đoán của mình?
  • Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình. Giải thích hiện tượng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Đề xuất cách làm và giải thích

a. Đọc tình huống: Em đang muốn uống nước, nhưng cốc nước lại đang nóng.

b. Hãy đề xuất cách làm cho cốc nước nguội đi nhanh để em có thể uống được

c. Giải thích các cách làm cho cốc nước nguội đi mà em đã đề xuất.

d. Về nhà hãy thực hành theo các phương án mà em đã đề xuất để kiếm tra.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 351 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021