Giải thích tại sao Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng lại là những trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Giải thích tại sao Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng lại là những trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta?

Bài làm:

Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng lại là những trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta vì:

  • Đây là những thành phố, những trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta….Đồng thời cũng là những đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước.
  • Những trung tâm trên rất giàu về tài nguyên du lịch, đặc biệt là tài nguyên du lịch nhân văn. Đó là các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, các làng nghề truyền thống, văn hóa dân gian…
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12