Giải vật lí 12: bài tập 5 trang 165 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: trang 165 - sgk vật lí 12

Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào?

A. Màu đỏ.

B. Màu vàng.

C. Màu lục.

D. Màu lam.

Bài làm:

Chọn B.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021