Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 59

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Luyện tập Trang 59 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 59 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

32 047

Ba mươi hai nghìn không trăm bốn mươi bảy

Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm

70 003

89 109

Chín mươi bảy nghìn không trăm mười

Hướng dẫn giải:

Viết số

Đọc số

32 047

Ba mươi hai nghìn không trăm bốn mươi bảy

86 025

Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm

70 003

Bảy mươi nghìn không trăm linh ba

89 109

Tám mươi chín nghìn một trăm linh chín

97 010

Chín mươi bảy nghìn không tram mười

Bài tập 2: Trang 59 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4396 ; 4397 ; ………… ; 4399 ; …………. ; 4401

b) 34 568 ; 34 569 ; …………. ; …………. ; 34 572 ; ………….

c) 99 995 ; 99 996 ; …………. ; 99 998 ; ………….. ; …………..

Hướng dẫn giải:

a) 4396 ; 4397 ; 4398 ; 4399 ; 4400 ; 4401

b) 34 568 ; 34 569 ; 34 570 ; 34 571 ; 34 572 ; 34 573

c) 99 995 ; 99 996 ; 99 997 ; 99 998 ; 99 999 ; 100 000

Bài tập 3: Trang 59 vbt toán 3 tập 2

Tìm x ?

a) x + 2143 = 4465

b) x – 2143 = 4465

c) x : 2 = 2403

d) x×3=6963

Hướng dẫn giải:

a)

x + 2143 = 4465

x = 4465 – 2143

x = 2322

b)

x – 2143 = 4465

x = 4465 + 2143

x = 6608

c)

x : 2 = 2403

x = 2403 x 2

x = 4806

d)

x × 3=6963

x = 6963 : 3

x = 2321

Bài tập 4: Trang 59 vbt toán 3 tập 2

Một ô tô chạy quãng đường dài 100km hết 10l xăng. Hỏi với cách chạy như thế, khi chạy hết 8l xăng thì ô tô đó đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Hướng dẫn giải:

Với một lít xăng thì ô tô chạy được quãng đường dài số ki-lô-mét là:

100 : 10 = 10 (km)

Với 8 lít xăng thì ô tô chạy được quãng đường dài số ki-lô-mét là:

10 x 8 = 80 (km)

Đáp số : 80 km
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021