Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Hình tròn - Tâm - Đường kính - Bán kính Trang 22.

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Hình tròn- Tâm - Đường kính - Bán kính Trang 22 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 22 vbt toán 3 tập 2

a. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Đây là hình tròn tâm O.

- Các bán kính có trong hình tròn là : ........

- Các đường kính có trong hình tròn là : .........

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đây là hình tròn tâm I.

Hướng dẫn giải:

a)

Theo hình vẽ ta có hình tròn tâm O:

  • Có các bán kính trong hình tròn là: OA = OB = OC = OD.
  • Các đường kính có tỏng hình tròn là AB = CD.

b)

Ta có đáp án như sau:

Bài tập 2: Trang 22 vbt toán 3 tập 2

Vẽ hình tròn :

a) Tâm O, bán kính 3cm.

b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài ra ta có hình vẽ như sau:

a)

b)

Bài tập 3: Trang 22 vbt toán 3 tập 2

a)

Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dẫn giải:

a)

Ta có hình vẽ như sau:

b) Theo hình vẽ trên ta có đáp án là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021