Giải vở bài tập tiếng việt 4 bài: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ - Danh từ

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ - Danh từ - tuần 5. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

I - Nhận xét

Câu 1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đỡ xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

Trả lời.

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đỡ xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

Câu 2. Xếp các từ tìm được ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp:

  • Từ chỉ người
  • Từ chỉ vật
  • Từ chỉ hiện tượng

Trả lời.

  • Từ chỉ người: ông cha, cha ông
  • Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời
  • Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, tiếng

II - Luyện tập

Câu 1. Xếp những từ sau thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: sách, cô giáo, bút, mẹ, cha, vở, anh chị, quần áo, bộ đội, khăn đỏ.

- Nhóm 1: Từ chỉ .....

- Nhóm 2: Từ chỉ ....

- Các từ: .....

- Các từ: .....

Trả lời.

Nhóm 1: Từ chỉ người.

Nhóm 2: Từ chỉ vật.

- Các từ: cô giáo, mẹ, cha, anh chị, bộ đội.

- Các từ: sách, bút, vở, quần áo, khăn đỏ.

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ trống năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp:

giáo viên, thợ xây,........................................

Trả lời.

Năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp: giáo viên, thợ xây, bác sĩ, họa sĩ, kĩ sư, công nhân, tài xế, y tá.


  • 3 lượt xem