Tuần 9 VBT tiếng việt 4 tập 1: Chính tả

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài : Chính tả - tuần 9 vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 trang 55. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

a. l hoặc n:

...ăm gian nhà cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm... ập ... oè

...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao ...óng ...ánh bóng trăng ... oe.

b. uôn hoặc uông

- ... nước, nhớ ng....

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m.... nhớ cà dầm tương.

- Đố ai lặn x.... vực sâu

Mà đo miệng cá.... câu cho vừa.

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch.... kêu khê đánh bên thành cũng kêu.

Trả lời:

a. l hoặc n:

Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập l

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

b. uôn hoặc uông

- Uống nước, nhớ nguồn

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

- Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khê đánh bên thành cũng kêu.


  • 3 lượt xem