Giải vở bài tập tiếng việt 4 trang 23 bài: Chính tả

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 2, hướng dẫn giải chi tiết bài : chính tả - tuần 4. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1. Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu là r, d hoặc gi:

  • Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn ............. thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê,
  • Diều bay, diều lá tre bay lưng trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời ..... đưa tiếng sáo, ..... nâng cánh .....

Trả lời.

  • Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê.
  • Diều bay, diều lá tre bay lưng trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời. Gió đưa tiếng sáo, gió nâng cánh diều.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ân hoặc âng:

Vua Hùng một sáng đi săn

Trưa tròn bóng nắng nghỉ ch ..... chốn này

D..... một quà xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

*

- Nơi ấy ngôi sao khuya.

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng một v ..... trên s ..…

Nơi cả nhà tiễn ch .....

Anh tôi đi bộ đội

Bao niềm vui nỗi đợi

Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng.

Trả lời.

Vua Hùng một sáng đi săn

Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này

Dân dâng một quả xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

*

- Nơi ấy ngôi sao khuya

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng một vầng trên sân

Nơi cả nhà tiễn chân

Anh tôi đi bộ đội

Bao niềm vui nỗi đợi

Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng


  • 2 lượt xem