Giải vở bài tập tiếng việt 4 trang 10 bài: Chính tả

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 2, hướng dẫn giải chi tiết bài : chính tả - tuần 2 vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 trang 10. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu chuyện sau:

Tìm chỗ ngồi

Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát .......... (sau/xau), bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế .......... (rằng/rằn):

- Thưa ông ! Phải .......... (chăng/chăn) lúc ra ngoài, tôi vô ý giẫm vào chân ông?

- Vâng, nhưng .......... (sin/xin) bà đừng .......... (băn khoăn/băn khoăng), tôi không .......... (sao/ xao)!

- Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi để .......... (sem/xem) tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.

Trả lời.

Tìm chỗ ngồi

Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát sau, bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế rằng:

- Thưa ông! Phải chăng lúc ra ngoài tôi vồ ý giẫm vào chân ông?

- Vâng, nhưng xin bà đừng băn khoăn, tôi không sao!

- Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi để xem tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.

Câu 2. Giải câu đố:

a)

Để nguyên - tên một loài chim

Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời.

  • Là chữ .......... và chữ ..........

b)

Để nguyên – vằng vặc trời đêm

Thêm sắc - màu phấn cùng em tới trường.

  • Là chữ .......... và chữ ..........

Trả lời

a)

Để nguyên - tên một loài chim

Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời.

  • Là chữ: sáo, sao

b)

Để nguyên - vằng vặc trời đêm

Thêm sắc - màu phấn cùng em tới trường

  • Là chữ: trăng, trắng.

  • 4 lượt xem