Giải vở bài tập tiếng việt 4 trang 79 bài: Chính tả

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài : chính tả - tuần 12 vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 trang 79. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

a. tr hay ch:

Ngu Công dời núi

Ngày xưa, ở ....ung Quốc có một cụ già chín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai ...ái núi Thái Hàng và Vương Ốc ...ắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hàng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.

Có người ....ê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói:” Ngày nào tôi cũng đào. Tôi ...ết thì con tôi đào. Con tôi chết thì ...áu tôi đào, ....áu tôi chết, còn có ....ắt của tôi đào. Họ hàng nhà tôi ...uyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi ....ẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng”.

....ời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai ...ái núi ra xa để cụ có chỗ đi lại.

b. Tiếng có vần ươn hay ương:

Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí .... lên, không bao giờ buồn nản, chán .... trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương ..... Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai ..... công ty vận tải .... thủy chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lí khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ty lúc thịnh .... có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu "bậc anh hùng kinh tế" mà người đương thời khen tặng.

Trả lời:

a. tr hay ch:

Ngu Công dời núi

Ngày xưa, ở Trung Quốc có một cụ già chín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai trái núi Thái Hàng và Vương Ốc chắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hàng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.
Có người chê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói:” Ngày nào tôi cũng đào. Tôi chết thì con tôi đào. Con tôi chết thì cháu tôi đào, cháu tôi chết, còn có chắt của tôi đào. Họ hàng nhà tôi truyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi chẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng”.

Trời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai trái núi ra xa để cụ có chỗ đi lại.

b. Tiếng có vần ươn hay ương:

Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí vươn lên, không bao giờ buồn nản, chán chường trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương trường. Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai trương công ty vận tải đường thủy chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lí khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ty lúc thịnh vượng có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu "bậc anh hùng kinh tế" mà người đương thời khen tặng.


  • 7 lượt xem