Giải vở bài tập tiếng việt 4 bài: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ - Đồ chơi, trò chơi

 • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ - Đồ chơi, trò chơi - tuần 16. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1. Viết tên các trò chơi sau vào các nhóm ở dưới: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

 • Trò chơi rèn luyện sức mạnh: ........................
 • Trò chơi rèn luyện sự khéo léo: .....................
 • Trò chơi rèn luyện trí tuệ:..............................

Trả lời.

 • Trò chơi rèn luyện sức mạnh : kéo co, đấu vật, đá bóng,...
 • Trò chơi rèn luyện sự khéo léo : nhảy dây, lò cò, đá cầu,...
 • Trò chơi rèn luyện trí tuệ : cờ tướng, cờ vua, xếp hình,...

Câu 2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây theo mẫu (ghi dấu + vào ô thích hợp):

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

Chơi với lửa

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

Chơi diều đứt dây

Chơi dao có ngày đứt tay

a) Làm một việc nguy hiểm

+

b) Mất trắng tay

c) Liều lĩnh ắt gặp tai hoạ

d) Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống


Trả lời.

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

Chơi với lửa

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

Chơi diều đứt dây

Chơi dao có ngày đứt tay

a) Làm một việc nguy hiểm

+

b) Mất trắng tay

+

c) Liều lĩnh ắt gặp tai họa

+

d) Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

+


Câu 3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn:

a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

 • M: Em sẽ nói vói bạn: “Ở chọn nơi,chơi chọn bạn”. Cậu nên...........................

b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

Trả lời.

a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

 • M: Em sẽ nói vói bạn: “Ở chọn nơi,chơi chọn bạn”. Cậu nên chơi với các bạn ngoan thì cậu sẽ học tốt hơn.

b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

 • Em sẽ khuyên bạn “Nguy hiểm lắm, cậu xuống ngay đi, đừng có mà chơi với lửa" hoặc: “Chơi dao có ngày đứt tay, cậu té bây giờ, xuống!"

 • 7 lượt xem