Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 1

Hướng dẫn giải toàn bộ bài trong vở bài tập (VBT) tiếng việt 4 tập 1 một cách chi tiết, dễ hiểu. Dưới đây là các bài giải được phân chuyên mục giống vở bài tập tiếng việt 4 tập 1. Điều này, giúp bạn đọc tra cứu 1 cách tiện lợi và nhanh chóng.

TUẦN 1

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng

Giải bài: Tập làm văn- Thế nào là kể chuyện

Giải bài: Luyện từ và câu- Luyện tập Cấu tạo của tiếng

TUẦN 2

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu- Mở rộng vốn từ - Nhân hậu, đoàn kết

Giải bài: Tập làm văn- Kể lại hành động của nhân vật

Giải bài: Luyện từ và câu- Dấu hai chấm

Giải bài: Tập làm văn- Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

TUẦN 3

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu- Từ đơn và từ phức

Giải bài: Luyện từ và câu- Mở rộng vốn từ - Nhân hậu, đoàn kết

Giải bài: Tập làm văn - Viết Thư

TUẦN 4

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu- Từ ghép và từ láy

Giải bài: Tập làm văn- Cốt truyện

Giải bài: Luyện từ và câu- Luyện tập từ ghép và từ láy

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập xây dựng cốt truyện

TUẦN 5

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu- Trung thực - Tự trọng

Giải bài: Tập làm văn- Bài kiểm tra viết - Viết thư

Giải bài: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ - Danh từ

TUẦN 6

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng

Giải bài: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ trung thực tự trọng

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

TUẦN 7

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Giải bài: Luyện từ và câu - Luyện tập cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập phát triển câu chuyện

TUẦN 8

Giải bài: Chính tả

Gải bài: Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Giải bài: Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện

Giải bài: Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép

Giải bài: Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 53)

TUẦN 9

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ mơ ước

Giải bài: Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 57)

Giải bài: Luyện từ và câu - Động từ

Giải bài: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

TUẦN 10

Giải bài: Ôn tập giữa học kì I tiết 1, 2

Giải bài: Ôn tập giữa học kì I - tiết 3, 4

Giải bài: Ôn tập giữa học kì I - tiết 5, 6

Giải bài: Ôn tập giữa học kì I - tiết 7, 8

TUẦN 11

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện tập về động từ

Giải bài: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Giải bài: Tính từ

Giải bài: Mở bài trong bài văn kể chuyện

TUẦN 12

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Mở rộng vốn từ ý chí - nghị lực

Giải bài: Kết bài trong bài văn kể chuyện

Giải bài: Tính từ (tiếp theo)

Giải bài: kể chuyện

TUẦN 13

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Mở rộng vốn từ ý chí - nghị lực

Giải bài: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Giải bài: Ôn tập văn kể chuyện

TUẦN 14

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Luyện tập về câu hỏi

Giải bài: Tập làm văn- Thế nào là miêu tả?

Giải bài: Luyện từ và câu - Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Giải bài: Tập làm văn- Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

TUẦN 15

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Đồ chơi, trò chơi

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập miêu tả đồ vật

Giải bài: Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Giải bài: Tập làm văn- Quan sát đồ vật

TUẦN 16

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ - Đồ chơi, trò chơi

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập giới thiệu địa phương

Giải bài: Luyện từ và câu - Câu kể

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập miêu tả đồ vật

TUẦN 17

Giải bài: Chính tả

Giải bài: Luyện từ và câu - Câu kể Ai làm gì?

Giải bài: Tập làm văn- Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Giải bài: Luyện từ và câu- Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Giải bài: Tập làm văn- Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

TUẦN 18

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 1

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 2

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 3

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 4

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 5

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 6

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 7

Giải bài: Ôn tập học kì 1 - Tiết 8

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4