Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ 1961 đến 1965?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 141 sgk lịch sử 9

Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ 1961 đến 1965?

Bài làm:

Miền Bắc vừa thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa thực hiện chi viện cho tiền tuyến miền Nam, miền Bắc luôn phấn đấu mỗi người làm việc bằng hai, tất cả cho tiền tuyến, vì miền Nam ruột thịt, tiền tuyến kêu gọi hậu phương sẵn sàng đáp lại "thóc không thiếu một cân/ quân không thiếu một người". Chính vì thế, từ năm 1961 dến năm 1965 sợ chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam là vô cùng lớn.

  • Về vật chất, miền Bắc đã tổ chức tiếp nhận hàng triệu tấn vật chất, vũ khí, phương tiện kỹ thuật do nước ngoài viện trợ; tổ chức nghiên cứu, thiết kế, cải biên, cải tiến nhiều loại vũ khí, khí tài; tổ chức vận chuyển vượt hàng nghìn kilômét dưới bom đạn đánh phá của địch tới các chiến trường, các vùng giải phóng. Miền Bắc đưa vào miền Nam khối lượng vật chất gấp 10 lần so với những năm từ 1961 đến 1964. Con số đó trong những năm chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” còn tăng gấp nhiều lần.
  • Miền Bắc thực sự là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho những người ra trận, cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu ở miền Nam, đặc biệt trong những lúc cách mạng miền Nam bị tổn thất, gặp nhiều thử thách, khó khăn…
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9