Hãy viết một biên bản xử phạt vi phạm hành chính ( vi phạm quy định về an toàn giao thôn, về sinh đường phố, quản lí xây dựng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 136 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy viết một biên bản xử phạt vi phạm hành chính ( vi phạm quy định về an toàn giao thôn, về sinh đường phố, quản lí xây dựng

Bài làm:

Phòng GD & ĐT :…

Trường THPT:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

VI PHẠM NỘI QUY PHÒNG THI

Thời gian : …h…phút, ngày…tháng…năm…

Chúng tôi gồm :

1. …….. giám thị phòng thi số…., khối….

2. ……..đại diện…..thí sinh có mặt tại phòng thi.

Tiến hành lập biên bản đối với thí sinh :…. Học sinh lớp :…SBD : ….

Lí do : có hành vi gian lận trong lúc làm bài ( dùng tài liệu), vi phạm điều…của quy chế thi.

Tang vật bị thu giữ gồm : 1 trang tài liệu phôt thu nhỏ thuộc môn thi…

Biên bản đã được đọc lại trước sự chứng kiến của các thành viên có liên quan.

Biên bản kết thúc lúc …h…phút cùng ngày.

Giám thị Đại diện thí sinh Thí sinh vi phạm :

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021