Hãy viết một đoạn văn, trong đó có khoảng 2- 3 câu mà trật tự từ được sắp xếp theo mục đích sau: liên kết câu;

  • 1 Đánh giá

d) Hãy viết một đoạn văn, trong đó có khoảng 2- 3 câu mà trật tự từ được sắp xếp theo mục đích sau: liên kết câu; nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

Bài làm:

Mộc mạc, giản dị mà thuần khiết, đó chính là những đặc điểm của loài hoa được coi là biểu tượng của đất nước Việt Nam, hoa sen. Từ xa xưa đến nay, hoa sen đã gắn bó với đời sống của người Việt, có giá trị to lớn trong đời sống tinh thần dân tộc. Hoa sen cũng chính là loài hoa có đặc điểm như người dân Việt Nam, chân thực mà thanh cao, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021