HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây ?

a) Ho, hắt hơi ;

b) Dùng chung bơm, kim tiêm ;

c) Bắt tay người nhiễm HIV ;

d) Dùng chung nhà vệ sinh ;

đ) Dùng chung cốc, bát đũa ;

e) Qua quan hệ tình dục ;

g) Truyền máu ;

h) Muỗi đốt;

i) Mẹ truyền sang con.

Bài làm:

Đáp án đúng là:

b) Dùng chung bơm, kim tiêm ;

e) Qua quan hệ tình dục ;

g) Truyền máu ;

i) Mẹ truyền sang con

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021