Kể cho người thân nghe về trường hoặc lớp học của em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Kể cho người thân nghe về trường hoặc lớp học của em

  • Những điều em thích
  • Những điều em không thích

Bài làm:

Kể cho người thân nghe về trường hoặc lớp học của em

Những điều em thích

  • Có nhiều bạn bè, thầy cô thân thiện
  • Cùng bạn bè vui chơi, học tập
  • Được tham gia nhiều hoạt động bổ ích

Những điều em không thích:

  • Một số bạn vứt rác bừa bãi
  • Các bạn nam trêu chọc
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021