Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn những cách nói nào?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 111 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn những cách nói nào?

a) Cho mượn cái bút!

b) Lan ơi, cho tớ mượn cái bút!

c) Lan ơi, cậu có thể cho tớ mượn cái bút được không?

Bài làm:

  • Em có thể lựa chọn những các nói (b) và (c) vì nó thể hiện được sự tôn trọng với người bạn của mình
  • Em không nên sử dụng cách nói (a) vì đó là câu ra lệnh, không tôn trọng bạn, không lịch sự

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021