Lời giải bài số 1 chuyên đề kim loại, oxit kim loại, bazơ, muối tác dụng với axit không có tính oxi hóa (HCl, H2SO4 loãng )

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1

Đề bài:

Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy thoát 1,344 lít H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 10,27g B.8.98 C.7,25g D. 9,52g

Lời giải chi tiết

Ta có nH2= 1,344/22,4 = 0,06 mol

=>nH2SO4 = nH2 = 0,06 mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + mHCl = mmuối + mH2

3,22 + 0,06.98 = mmuối + 0,06.2

mmuối = 8,98gam

=>Đáp án B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Hóa lớp 12