Mỗi nhóm hãy lựa chọn một trong hai tình huống sau để xây dựng và tổ chức đóng vai theo kịch bản để đưa ra hướng giải quyết tình huống theo hình thức tư vấn pháp luật

  • 1 Đánh giá

2. Đóng vai nhà tư vấn

Mỗi nhóm hãy lựa chọn một trong hai tình huống sau để xây dựng và tổ chức đóng vai theo kịch bản để đưa ra hướng giải quyết tình huống theo hình thức tư vấn pháp luật

Tính huống 1: Anh Quang theo đạo A cùng với cả gia đình. Đến năm 22 tuổi muốn chuyển sang đạo B, nhưng bố mẹ anh nhất định không chấp nhận. Bố anh Quang còn tuyên bố, nếu anh bỏ đạo A theo đạo B thì bố anh sẽ không còn coi anh là con nữa vì ông không muốn có đứa con bất hiếu không nghe lời bố mẹ. Theo em, Anh Quang sẽ làm thế nào để thực hiện quyết định của mình mà không trở thành người con bất hiếu trong mắt của bố mẹ?

Tình huống 2: Con gái anh Nam bị ốm nặng, anh nghe nói có ông An - thầy cúng ở làng bên có tài chữa bệnh bằng cầu cúng nên anh đưa con sang. Ông An nói rằng con anh bị ma nhập nên phải làm lễ cúng lớn để đuổi ma thì con anh mới khởi được. Theo em, việc làm của ông An là đúng hay sai? Vì sao?

Thảo luận lớp về vai diễn và cách tư vấn để giải quyết tình huống của các nhóm.

Bài làm:

Tình huống 1: Nếu em là Anh Quang, em sẽ đợi lúc bố mẹ nguôi giận, ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ, phân tích cho bố mẹ rằng việc mình theo đạo nào đó chỉ là một hình thức tín ngưỡng và hướng tới những điều tốt đẹp cả. Vì Anh Quang cảm thấy mình phù hợp hơn với đạo B nên xin bố mẹ rút đạo A để theo là điều bình thường và cũng không bị ai nghiêm cấm hay khiển trách. Đó cũng là quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của mỗi người được nhà nước bảo vệ.

Tình huống 2: Theo em, việc làm của ông An là sai vì đó là việc làm mê tín dị đoan, mâu thuẫn với tự nhiên và phản khoa học. Nếu em là anh Nam, em sẽ đưa cháu gái xuống bệnh huyện tỉnh, bệnh viện thành phố lớn để các bác sĩ thăm khám, tìm và triều trị bệnh theo khoa học.

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8