Theo em, những điều Bác Hồ dạy ở câu chuyện trên có ý nghĩa gì đối với kết quả lao động nói chung?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Đọc câu chuyện sau và rút ra bài học cho bản thân

Câu hỏi:

  • Theo em, những điều Bác Hồ dạy ở câu chuyện trên có ý nghĩa gì đối với kết quả lao động nói chung?
  • Qua câu chuyện trên, em thấy mình cần phải làm gì để rèn luyện những đứng tính cần có của người lao động tương lai?

Bài làm:

  • Những điều Bác dạy ở câu chuyện trên giúp em nhận ra rằng trong lao động cần phải biết sắp xếp trình tự công việc, rèn luyện cho bộ óc quen làm việc có kế hoạch, tránh sự tùy tiện, chán nản, có như vậy thì công việc mới được hoàn thành và đạt kết quả cao.
  • Qua câu chuyện trên, em thấy mình còn rất nhiều thiếu sót. Do đó, em cần phải rèn luyện mỗi ngày, nhất là trước khi làm việc gì cũng phải nhắc nhở mình cần phải biết sắp xếp, làm việc một cách khoa học, có trình tự và có kế hoạch cụ thể.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8