Nhận xét về giọng điệu của bài thơ.

  • 1 Đánh giá

e) Nhận xét về giọng điệu của bài thơ.

Bài làm:

Giọng điệu bao trùm bài thơ là giọng điệu tự nhiên, hóm hỉnh, sảng khoái và lạc quan, pha chút vui đùa.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2