Những hành vi nào dưới đây là hành vi có văn hóa nơi công cộng? Em đã thực hiện được những hành vi có văn hóa nào?

  • 1 Đánh giá

HÀNH VI CÓ VĂN HÓA NƠI CÔNG CỘNG

Hoạt động 1: Xác định những hành vi có văn hóa nơi công cộng em đã thực hiện

• Những hành vi nào dưới đây là hành vi có văn hóa nơi công cộng?

+ Quan tâm, giúp đỡ những người bị nạn.

+ Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.

+ Chen lấn, xô đẩy nhau khi lên xe buýt.

+ Nói chuyện, tranh luận to tiếng nơi công cộng.

+ Nhường chỗ cho người già em nhỏ.

+ Giúp người khiếm thị, người già qua đường.

+ Bỏ rác vào thùng rác.

+ Cãi, đánh nhau khi xảy ra va chạm.

Em đã thực hiện được những hành vi có văn hóa nào?

Bài làm:

• Những hành vi dưới đây là hành vi có văn hóa nơi công cộng:

+ Quan tâm, giúp đỡ những người bị nạn.

+ Nhường chỗ cho người già em nhỏ.

+ Giúp người khiếm thị, người già qua đường.

+ Bỏ rác vào thùng rác.

Em đã thực hiện được những hành vi có văn hóa:

- Vứt rác đúng nơi quy định.

- Giúp đỡ người già.

- Giải quyết mâu thuẫn trong sự hòa thuận.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức