Những lỗi thường gặp về dấu câu là gì?

  • 1 Đánh giá

b. Những lỗi thường gặp về dấu câu là gì?

Bài làm:

Những lỗi thường gặp khi viết là :

  • Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc
  • Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc
  • Thiếu dầu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết
  • Lẫn lộn công dụng của dấu câu
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1