Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm?

Bài làm:

Những nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm:

  • Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu và Nhật Bản đã trở thành những trung tâm kinh tế-tài chính ngày càng cạnh tranh gay gắt với Mĩ.
  • Sự khủng hoảng có tính chất chu kì của nền kinh tế Mĩ.
  • Những chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang và các cuộc chiến tranh xâm lược…
  • Sự chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội, nhất là các nhóm cư dân – tầng lớp lao động bậc thấp, dẫn đến sự không ổn định vé kinh tế, xã hội ở Mĩ.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9