Nội dung chính bài Luyện tập thao tác lập luận và bình luận

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Luyện tập thao tác lập luận và bình luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Bình luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với những nhận xét, đánh giá, bàn luận của bản thân về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống hoặc trong văn học. Ví dụ như: bình luận thể thao, bình luận quân sự, bình luận tình hình thời sự.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

 • Bình luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với những nhận xét, đánh giá, bàn luận của bản thân về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống hoặc trong văn học. Ví dụ như: bình luận thể thao, bình luận quân sự, bình luận tình hình thời sự,...

 • Có nhiều cách bình luận, nhưng phải tuân thủ theo ba bước sau: Nêu hiện tượng, đánh giá hiện tượng, bàn về hiện tượng.

II. Cách bình luận

 • Có nhiều cách bình luận, nhưng phải tuân thủ theo ba bước sau:

  • Bước 1: Nêu hiện tượng (vấn đề) cần bình luận
  • Bước 2: Đánh giá hiện tượng (vấn đề) cần bình luận
  • Bước 3: Bàn về hiện tượng (vấn đề) cần bình luận
 • Lưu ý
  • Cần trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng (vấn đề) được bình luận.
  • Đề xuất và chứng tỏ được ý kiến, nhận định, đánh giá của mình là xác đáng.
  • Có những lời bàn sâu rộng về chủ đề bình luận.

Ví dụ: Đề tài: "Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch".

Chúng ta có thể bình luận một số vấn đề.

 • Chống nói tục.
 • Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 • Biết nói cảm ơn, xin lỗi.
 • Dùng cách nói nhã nhặn mà không làm mất đi sự chân thành.

Back to top

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021