Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em

 • 1 Đánh giá

1. Khám phá cách tạo hình thời trang đơn giản

- Chọn giấy và thực hiện theo các bước sau:

+ Gấp đôi tờ giấy thành hai phần bằng nhau

+ Từ nếp gấp vẽ một nửa hình áo hoặc túi xách

+ Cắt theo nét vẽ và mở giấy ra

- Chỉ ra nguyên lí cân bằng, đối xứng trong hình cắt

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em

2. Cách trang trí sản phẩm thời trang

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em

3. Trang trí sản phẩm thời trang bằng hình vẽ thời Tiền sử

- Lựa chọn hình vẽ thời tiền sử và giấy có họa tiết trang trí phù hợp

- Thực hiện trang trí sản phẩm theo ý thích

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Sản phẩm thời trang em yêu thích

- Sự độc đáo của sản phẩm thời trang

- Màu sắc, tỉ lệ hình mô phỏng trong sản phẩm

- Nguồn gốc của hình mô phỏng

5. Tìm hiểu nghệ thuật trang trí trên sản phẩm thời trang

Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em.

Bài làm:

1. Khám phá cách tạo hình thời trang đơn giản

Học sinh thực hiện chọn giấy và thực hiện theo các bước sau:

 • Gấp đôi tờ giấy thành hai phần bằng nhau
 • Từ nếp gấp vẽ một nửa hình áo hoặc túi xách
 • Cắt theo nét vẽ và mở giấy ra

Nguyên lí cân bằng, đối xứng trong hình cắt: hình cắt phải được sắp xếp, phẩn bố đều. Sự cảm nhận về thị giác phải được cảm nhận cân bằng trong hình vẽ.

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em

2. Cách trang trí sản phẩm thời trang

 • Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang:
 • Xác định vị trí và tỉ lệ của hình cắt trang trí trên sản phẩm thời trang
 • Cắt mảng giấy có kích thước phù hợp với hình sẽ trang trí
 • Vẽ, cắt và dán hình trang trí vào vị trí đã chọn
 • Trang trí thêm để hoàn thiện sản phẩm thời trang

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em

3. Trang trí sản phẩm thời trang bằng hình vẽ thời Tiền sử

Học sinh lựa chọn hình vẽ thời tiền sử và giấy phù hợp để thực hiện sản phẩm theo ý thích

Một số ví dụ trang trí sản phẩm thời trang bằng hình vẽ thời Tiền sử của học sinh:

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Quan sát và chỉ ra những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm và phân tích theo phương diện sau:

 • Sản phẩm thời trang em yêu thích
 • Sự độc đáo của sản phẩm thời trang
 • Màu sắc, tỉ lệ hình mô phỏng trong sản phẩm
 • Nguồn gốc của hình mô phỏng

5. Tìm hiểu nghệ thuật trang trí trên sản phẩm thời trang

Những hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh em: Tang trí bằng cách họa tiết khác nhau (họa tiết thổ cẩm, hình cách điệu,..)

 • Trang trí trên áo
 • Túi sách
 • Váy
 • Khăn
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo