Quy luật phân li độc lập thực chất nói về ...

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về ...

A. sự phân li độc lâp của các tính trạng.

B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3:3: 1.

C. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân

Bài làm:

Câu 5:

=> Đáp án D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021