Soạn bài: Mẹ thiên nhiên

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 10: Mẹ thiên nhiên ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

 • Yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, tạo vậtt và sự sống của muôn loài.
 • Nhận biết được tác dụng của một số yếu tố trong văn bản thông tin.
 • Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.
 • Nhận biết được các chi tiết trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.
 • Tóm tắt được cóc ý chính của mỗi đoạn trong văn bản.
 • Chỉ ra được những vốn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân.
 • Nhận biết dấu chấm phẩy, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và công dụng của chúng.
 • Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
 • Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.

B. Kiến thức ngữ văn

1. Tri thức đọc hiểu

 • Văn bản thông tin là văn bản có mục đích chuyển tải thông tin một cách tin cậy, xác thực.
 • Sapo là đoạn văn ngắn nằm ngay dưới nhan để văn bản nhằm giới thiệu tóm tắt nội dụng bài viết và tạo sự lôi cuốn đối với người đọc.
 • Nhan đề là tên của văn bản thể hiện nội dung chính của văn bản.
 • Đề mục là tên của một chương, mục, hoặc một phần của văn bản. Để mục giúp cho bố cục văn bản mạch lạc và dễ tiếp nhận. Dưới mỗi đề mục là một hoặc một vài đoạn văn tạo thành bộ phận của toàn văn bản.

2. Tri thức tiếng Việt

a. Dấu chấm phẩy:

Tác dụng:

 • Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp
 • Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

b, Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là cac shinfh ảnh, sơ đồ, số liệu,,,, được sử dụng trong văn bản. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng nhằm mục đích bổ sung thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung văn bản, giúp người đọc tiếp nhận thông tin một cách trực quan và dễ dàng hơn

C. Nội dung

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Thiên nhiên - mẹ của muôn loài

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Động Phong Nha - quà tặng của thiên nhiên

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Ghi trong vườn

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt trang 92

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Ôn tập trang 101


 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021