Soạn giản lược bài từ ghép

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài từ ghép giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

Từ ghép chính phụTừ ghép đẳng lập
lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ.suy nghĩ, ẩm ướt, đầu đuôi, chài lưới, cây cỏ

Câu 2: bút máy, thước nhựa, mưa phùn, làm bánh, ăn trưa, trắng tinh, vui vẻ, nhát gan.

Câu 3: núi rừng, ham chơi, xinh đẹp, mặt mũi, học hành, tươi cười.

Câu 4:

  • Một cuốn sách, một cuốn vở được vì: sách, vở là danh từ chỉ sự vật có thể đếm được
  • Một cuốn sách vở không được vì: sách vở là từ ghép đẳng lập không thể kết hợp với số từ.

Câu 5:

a. Không phải mọi thứ hoa có màu hồng đều gọi là hoa hồng.

b. Câu nói trên là đúng vì .....

..........................................


  • 1 lượt xem