Speaking Unit 13 : Hobbies

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề Hobbies (Sở thích), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Work in pairs. Say which of the following you should like/not like to do and why. (Làm việc theo cặp. Nói điều nào dưới đây bạn thích/không thích làm và tại sao.)

 1. Swimming (Bơi)
 2. Fishing (câu cá)
 3. stamp-collecting (sưu tầm tem)
 4. mountain-climbing (leo núi)
 5. playing computer games (chơi trò chơi điện tử)
 6. reading books (đọc sách)
 7. watching TV (xem ti vi)
 8. chatting with a friend on the phone (nói chuyện với bạn bè trên điện thoại)

Ví dụ 1:

 • A: What is your hobby?
 • B: My hobby is reading books.
 • A: Why do you like it?
 • B: Because it makes me happy/comfortable and I can know more about other cultures, countries...

Dịch:

 • A: Sở thích của bạn là gì?
 • B: Sở thích của tôi là đọc sách.
 • A: Vì sao bạn lại thích nó?
 • B: Vì nó khiến tôi vui/thoải mái và tôi có thể biết thêm về các văn hóa và các quốc gia khác…

Ví dụ 2:

 • A: What is your hobby?
 • B: My hobby is playing computer games.
 • A: Why do you like it?
 • B: Because it is very interesting and it helps me to relax.

Dịch:

 • A: Sở thích của bạn là gì?
 • B: Sở thích của tôi là chơi trò chơi điện tử.
 • A: Vì sao bạn lại thích nó?
 • B: Vì nó rất hay và nó giúp tôi thư giãn.

Task 2. Lan is talking to Huong about her hobby of collecting books. Practise reading their dialogue with a partner. (Lan nói chuyện với Hương về sở thích sưu tầm sách. Thực hành bài đối thoại của họ với một bạn học.)

Hướng dẫn dịch:

 • Hương: Lan, sở thích của bạn là gì?
 • Lan: À, mình thích sưu tập sách.
 • Hương: Bạn có thể cho mình biết bạn sưu tập sách như thế nào?
 • Lan: Được chứ, việc này phải được thực hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào mình tìm thấy một cuốn sách thú vị mình mua nó ngay lập tức.
 • Hương: Bạn mua sách ở đâu?
 • Lan: Mình mua từ một hiệu sách gần nhà mình và một số sách khác từ gian hàng sách cũ. Đôi khi bạn bè của mình, cha mẹ mình cho mình một ít.
 • Hương: Làm thế nào để bạn sắp xếp bộ sưu tập của bạn?
 • Lan: Mình phân loại chúng thành các loại khác nhau và mỗi thể loại để ở một góc của kệ sách với một thẻ tên trên đó.
 • Hương: Lan, bạn định làm gì tiếp theo?
 • Lan: Minh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của mình phong phú hơn.

Task 3. Work with a partner. Make a similar dialogue about collecting stamps. Use the suggestions below. (Làm việc với một bạn học. Thực hiện một cuộc đối thoại tương tự về việc sưu tập tem. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Bài làm:

 • A: What is your hobby, Mai?
 • B: Well, I like collecting stamps.
 • A: Could you tell me how you collect your stamps?
 • B: Well, this must be done regularly whenever a new kind of stamp is issued. I buy it immediately. And I ask my friends, inland or overseas, to give me the stamps in their countries. Sometimes I exchange my stamps with my friends'.
 • A: How do you organize your collection?
 • B: I classify them according to the countries or to the categories: animals, plants, flowers, ...
 • A: Where do you keep them?
 • B: I keep them in a album.
 • A: Why do you choose collecting stamps as your hobby?
 • B: Because it broadens my knowledge. Thanks to these stamps, I can know more about landscapes, people, animals, plants ad trees.
 • A: What do you plan to do next, Mai?
 • B: I think I'll continue to make my collection richer and richer.

Dịch:

 • A: Sở thích của bạn là gì hả Mai?
 • B: Tôi thích sưu tầm tem.
 • A: Bạn có thể nói cho tôi biết bạn sưu tầm tem như thế nào được không?
 • B: Ừmm, cái này phải làm thường xuyên. Cứ khi nào một loại tem mới xuất hiện, tôi mua nó ngay lập tức.Và tôi hỏi bạn tôi, ở trong nước và ngoài nước cho tôi những con tem ở đất nước của họ. Thỉnh thoảng tôi đổi tem của mình với những bạn khác.
 • A: Bạn sắp xếp những con tem của mình như thế nào?
 • B: Tôi phân loại chúng theo những quốc gia hoặc theo loại: động vật, thực vật, hoa,…
 • A: Bạn để chúng ở đâu vậy?
 • B: Tôi để chúng trong 1 quyển sách sưu tập.
 • A: Tại sao bạn lại chọn sưu tầm tem là sở thích của mình?
 • B: Bởi vì nó giúp tôi mở mang vốn hiểu biết. Nhờ có nó mà tôi có thể biết nhiều hơn về phong cảnh, con người, động vật, thực vật và cây cối.
 • A: Bạn dự định làm gì tiếp theo hả Mai?
 • B: Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của mình càng ngày càng nhiều hơn.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021