Thành thị trung đại đã được hình thành như thế nào ? Cư dân sống ở đó làm những nghề gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Thành thị trung đại đã được hình thành như thế nào ? Cư dân sống ở đó làm những nghề gì ?

Bài làm:

Thành thị trung đại được hình thành:

Từ thế kỉ IX, các thành thị trung đại bắt đầu xuất hiện. Lúc đó lực lượng sản xuất trong xã hội Tây Âu có nhiều biến đổi:

- Về nông nghiệp: Công cụ sản xuất cải tiến hơn, kĩ thuật canh tác tiến bộ hơn và khai hoang được đẩy mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh, sản phẩm xã hội do đó dẫn đến hai hệ quả.

+ Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi, mua bán.

+ Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hóa của những người thợ thủ công.

- Một số thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh dịa, tập trung ở những nơi thuận tiện sản xuất, mua bán như các chợ bên ngoài lãnh địa, các bến sông, nơi giao nhau của các trục đường giao thông chính. Tại những nơi này, dẫn đến xuất hiện thành thị.

- Trong các thành thị, cư dân chủ yếu gốm những thợ thủ công và thương nhân.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021