Thảo luận về ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 70 sgk ngữ văn 11 tập 2

Thảo luận về ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao.

Bài làm:

 • Ý nghĩa của truyện ngắn Người trong bao:
  • Phê phán lối sống ích kỷ, cá nhân của một bộ phận tri thức Nga trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ.
  • Lên án xã hội phong kiến Nga,áp đặt bởi những chỉ thị, thông thư những điều luật cấm đoán con người tạo nên một xã hội, gò bó tù túng.
 • Ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao:
  • Lối sống ích kỷ, khép minh của một bộ phận thanh niên hiện tại
  • Con người bạc nhược, sợ hãi, bảo thủ, ngại thay đổi, ngại tiếp nhận cái mới

 • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021