Tìm các từ trái nghĩa với những từ in nghiêng trong các cụm từ sau

  • 1 Đánh giá

3. Tìm các từ trái nghĩa với những từ in nghiêng trong các cụm từ sau

  • Tươi: Cá tươi- hoa tươi
  • Yếu: Ăn yếu- học lực yếu
  • Xấu: Chữ xấu- đất xấu

Bài làm:

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN