Tìm danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

Chúng tôi dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

Viết kết quả vào bảng nhóm theo mẫu:

Danh từM. thị trấn, .....
Động từM. đeo,......
Tính từM. nhỏ,......

Bài làm:

Danh từchiều, xe, thị trấn, nắng, phố huyện, em bé, Hmông, mắt, mí, Tu Dí, Phù Lá, cổ, móng hổ, quần áo, sân.
Động từdừng lại, đeo, chơi đùa.
Tính từnhỏ, vàng hoe, sặc sỡ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021