Trắc nghiệm địa lí 10 bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là

 • A. khí áp, frông, gió, địa hình, thổ nhưỡng.
 • B. khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình,
 • C. khí áp, ííông, gió, địa hình, sông ngòi.
 • D. khí áp, frông, gió, dòng biển, sinh vật.

Câu 2: Các khu vực khí áp thấp có nhiều mưa là do

 • A. Luôn có gió từ trung tâm thổi đi.
 • B. Luôn có gió quanh rìa thổi ra ngoài,
 • C. Không khí ẩm được đẩy lên cao.
 • D. Không khí ẩm không được bốc lên.

Câu 3: Khu vực áp cao chí tuyến thường có hoang mạc lớn do

 • A. nóng.
 • B. lạnh,
 • C. khô.
 • D. ẩm.

Câu 4: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch thường mưa ít vì gió Mậu Dịch

 • A. chủ yếu là loại gió khô.
 • B. không thổi qua đại dương.
 • C. không hoạt động thường xuyên.
 • D. ít không khí ẩm.

Câu 5: Nơi tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lanh thường

 • A. nóng.
 • B. lạnh,
 • C. khô.
 • D. mưa.

Câu 6: Nơi nào sau đây có mưa ít?

 • A. Giữa các khối khí nóng và khối khí lạnh.
 • B. Giữa khu vực áp cao và khu vực áp thấp,
 • C. Khu vực có nhiễu loạn mạnh không khí.
 • D. Khu vực thường xuyên có gió lớn thổi đi.

Câu 7: Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

 • A. Noi ở rất sâu giữa lục địa.
 • B. Miền có gió Mậu dịch thổi,
 • C. Miền có gió thổi theo mùa.
 • D. Nơi dòng biển lạnh đi qua

Câu 8: Các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới vì

 • A. không khí ở đó loãng , dễ bị lạnh hơi nước ngưng tụ sinh ra mưa
 • B. không khí ở đó bị đẩy lên cao hơi nước gặp lạnh ngưng tụ sinh ra mưa
 • C. nơi đây nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ cao nước bốc hơi nhiều sinh ra mưa
 • D. nơi đây nhận được rõ ẩm từ các nơi thổi đến mang theo mưa

Câu 9: Dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn vì

 • A. nơi đây nhận được bức xạ mặt trời lớn quanh năm, rất nóng và khô hạn
 • B. không khí ở đó bị nén xuống, cây cối không thể mặc được.
 • C. không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bật lên được nên không có mưa.
 • D. các áp cao cận chí tuyến thường nằm sâu trong lục địa nên ít mưa.

Câu 10: Frông nóng là

 • A. frông hình thành khi 2 khối không khí nóng tiếp xúc với nhau
 • B. frông hình thành ở miền có khí hậu nóng
 • C. frông hình thành khi khối không khí nóng đẩy lùi khối không khí lạnh.
 • D. frông hình thành khi khối không khí nlạnh đẩy lùi khối không khí nóng.

Câu 11: Frông lạnh là

 • A. rông hình thành ở miền có khí hậu lạnh.
 • B. frông hình thành khi khối không khí lạnh đảy lùi khối không khí nóng.
 • C. frông hình thành khi 2 khối không khí lạnh tiếp xúc với nhau.
 • D. frông hình thành khi khối không khí nóng đẩy lùi khối không khí lạnh.

Câu 12: Miền có frông đi qua thường mưa nhiều do

 • A. có sự tranh chấp giữa khối không khí nóng và khối không khí lạnh, dẫn đến nhiễu loạn không khí gây ra mưa.
 • B. frông tiếp xúc với bề mặt trái đất, dẫn đến nhiễu loạn không khí gây ra mưa.
 • C. dọc các frông là nơi chứa nhiều hơi nước nên gây mưa.
 • D. dọc các frông có gió to, đẩy không khí lên cao , gây mưa.

Câu 13: Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

 • A. Chỉ có frông nóng gây mưa còn frông lạnh không gây mưa.
 • B. Khi xuất hiện frông, không khí nóng bị bốc lên cao hình thành mây, gây mưa.
 • C. Khi xuất hiện frông, không khí nóng luôn nằm trên khối không khí lạnh.
 • D. Khi xuất hiện frông, không khí sẽ có sự nhiễu loạn động mạnh.

Câu 14: Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ

 • A. đại dương.
 • B. ao hồ, rừng cây.
 • C. nước ngầm.
 • D. gió thổi đến.

Câu 15: Nơi nào sau đây có nhiều mưa?

 • A. Khu vực khí áp thấp.
 • B. Khu vực khí áp cao.
 • C. Miền có gió Mậu dịch.
 • D. Miền có gió Đông cực.

Câu 16: Hiện tượng mưa ngâu của nước ta liên quan đến sự xuất hiện của

 • A. frông cực.
 • B. frông nóng.
 • C. frông lạnh.
 • D. dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 17: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có mưa vì

 • A. gió mùa mùa đông thường đem mưa đến.
 • B. gió mùa mùa hạ thổi từ biển vào thường xuyên đem mưa đến.
 • C. gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông đều đem mưa đến.
 • D. thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp.

Câu 18: Một trong những yếu tố quan trọng khiến nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là do chịu ảnh hưởng của

 • A. gió mùa.
 • B. gió Mậu Dịch.
 • C. gió Tây ôn đới.
 • D. gió đất, gió biển.

Câu 19: Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như

 • A. Tây Âu, Đông Braxin.
 • B. Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mĩ.
 • C. Tây Âu, Đông Nam Á.
 • D. Đông Á, Đông Phi.

Câu 20: Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là

 • A. A-ta-ca-ma, Na-míp.
 • B. Gô-bi, Na-míp.
 • C. A-ta-ca-ma, Xa ha ra.
 • D. Na-míp, Tac-la-ma-can.

Câu 21: Những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế…đều nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng bởi

 • A. gió mùa.
 • B. áp thấp.
 • C. gió Tây ôn đới.
 • D. gió đất, gió biển.

Câu 22: Tại một ngọn núi, thường có mưa nhiều ở

 • A. sườn khuất gió.
 • B. đỉnh núi cao.
 • C. Sườn núi khuất gió, nơi có dòng biển lạnh.
 • D. Miền có gió mùa, nơi có gió luôn thổi đến.

Câu 23: Nơi có ít mưa thường là ở

 • A. xa đại dương.
 • B. gần đại dương,
 • C. khu vực khí áp thấp.
 • D. trên dòng biển nóng.

Câu 24: Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng

 • A. xích đạo.
 • B. ôn đới.
 • C. chí tuyến.
 • D. cực.

Câu 25: Trên Trái Đất, mưa ít nhất ở vùng

 • A. xích đạo.
 • B. ôn đới.
 • C. chí tuyến.
 • D. cực.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa – Địa lí 10 trang 49


Trắc nghiệm địa lí 10 bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa (P2)
 • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021