Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?

 • A. Đánh du kích
 • B. Phòng thủ
 • C. Đánh lâu dài
 • D. "Tiến công trước để tự vệ"

Câu 2: Đây là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Người chỉ huy trận đánh – Lý Thường Kiệt thực sự là một tướng tài. Tên tuổi của ông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Vậy đó là trận đánh nào?

 • A. Trận Bạch Đằng năm 981
 • B. Trận đánh châu Ung, châu Khâm và châu Liêm (10-1075)
 • C. Trận Như Nguyệt (1077)
 • D. Cả ba trận trên

Câu 3: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?

 • A. Đánh hai nước Liêu - Hạ.
 • B. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu - Hạ.
 • C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ.
 • D. Tiến hành cải cách, củng cố đất nước.

Câu 4: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất Tống cuối năm 1075 là:

 • A. đánh vào cơ quan đầu não của quân Tống
 • B. đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại Việt.
 • C. đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
 • D. đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm.

Câu 5: Tại sao Lý Thường Kiệt là chủ động giảng hòa?

 • A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân đạo của dân tộc
 • B. Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống
 • C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân
 • D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng

Câu 6: Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?

 • A. Tiến đánh các nước Liêu – Hạ trước để tập trung lực lượng đánh Đại Việt.
 • B. Tiến hành cải cách để tăng tiềm lực đất nước.
 • C. Xúi giục vua Cham-pa tiến đánh phía Nam Đại Việt.
 • D. Gây hấn ở biên giới Việt Trung.

Câu 7: Cánh quân bộ của quân Tống tiến sang Đại Việt do ai chỉ huy?

 • A. Quách Quỳ, Triệu Tiết
 • B. Hòa Mâu, Ô Mã Nhi
 • C. Liễu Thăng, Triệu Tiết
 • D. Hầu Nhân Bảo, Vương Thông

Câu 8: Vào thời gian nào quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta?

 • A. Cuối năm 1076
 • B. Đầu năm 1077
 • C. Cuối năm 1075
 • D. Đầu năm 1076

Câu 9: Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?

 • A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng trong nước.
 • B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
 • C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam.
 • D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến.

Câu 10: Đâu không là lý do khiến Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm nơi xây dựng phòng tuyến đánh giặc?

 • A. Là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long
 • B. Lực lượng quân Tống sang xâm lược Việt Nam chủ yếu là bộ binh
 • C. Dựa trên truyền thống đánh giặc trên sông của các triều đại trước
 • D. Là một chiến hào tự nhiên khó để vượt qua

Câu 11: Thất thủ ở thánh Ung Châu, tướng nào của nhà Tống phải tự tử?

 • A. Tô Giám
 • B. Quách Quỳ
 • C. Triệt Tiết
 • D. Hòa Mâu

Câu 12: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?

 • A. Tập chung tiêu diệt nhanh quân Tống.
 • B. Ban thưởng cho quân lính.
 • C. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.
 • D. Cả 3 ý trên.

Câu 13: Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là gì?

 • A. Vua
 • B. Thái úy
 • C. Thái sư
 • D. Tể tướng

Câu 14: Cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) giành thắng lợi không xuất phát từ nguyên nhân nào sau?

 • A. Nhà Lý đã đưa ra được đường lối đánh giặc đúng đắn, sáng tạo.
 • B. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù.
 • C. Nhà Tống đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, tiềm lực suy giảm.
 • D. Sự đoàn kết giữa Đại Việt và Champa trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung.

Câu 15: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”? Đó là câu nói của ai?

 • A. Trần Quốc Tuấn
 • B. Trần Thủ Độ
 • C. Lý Thường Kiệt
 • D. Lý Công Uẩn

Câu 16: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?

 • A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
 • B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
 • C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
 • D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ.

Câu 17: Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống đã thực hiện những biện pháp gì?

 • A. Xúi dục vua Cham –Pa đánh lên từ phía nam
 • B. Ngăn việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước
 • C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở biên giới
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 18:

Câu 19: Trên cơ sở phân tích diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) cho biết tư tưởng xuyên suốt của nhà Lý là gì?

 • A. nhân đạo
 • B. nhân văn
 • C. chủ động
 • D. bị động

Câu 20: Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào cửa nhà Tống?

 • A. Thành Châu Khâm
 • B. Thành Châu Liêm
 • C. Thành Ung Châu
 • D. Tất cả các căn cứ trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)


 • 376 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021