Trắc nghiệm lịch sử 7 học kì I (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 học kì I (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nông nô thường làm việc ở đâu?

 • A. Cày thuê ruộng đất của địa chủ
 • B. Trong các xưởng thủ công
 • C. Trong các cung điện hoặc các nhà quan
 • D. Trong các xí nghiệp, công trường

Câu 2: Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào?

 • A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm.
 • B. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha.
 • C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh dành quyền lực.
 • D. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

Câu 3: Trong giáo lý của mình, Lu-thơ chủ trương vấn đề gì?

 • A. Lên án những hành vi của giáo hoàng
 • B. “Cứu vớt con người bằng lòng tin”
 • C. Chỉ trích giáo lý giả dối của giáo hội
 • D. Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội

Câu 4: Bộ “Hình thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua nào?

 • A. Lý Thái Tông (1042)
 • B. Lý Thái Tổ (1010)
 • C. Lý Thánh Tông (1054)
 • D. Lý Nhân Tông (1072)

Câu 5: Sự giống nhau giữa vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Môn-gôn là gì?

 • A. Cùng theo đạo phật
 • B. Cùng theo đạo Hồi
 • C. Đều là vương triều của người nước ngoài
 • D. Đều là dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì

Câu 6: “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?

 • A. Trần Quốc Tuấn
 • B. Trần Bình Trọng
 • C. Trần Quốc Toản
 • D. Trần Thủ Độ

Câu 7: Mục đích ra đời của các phường hội, thương hội là

 • A. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.
 • B. Cùng nhau trao đổi hàng hóa.
 • C. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.
 • D. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa.

Câu 8: Hãy cho biết tên 2 tướng tài của Giản Định hoàng đế?

 • A. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân
 • B. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Dị
 • C. Đặng Tất và Đặng Dung
 • D. Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị

Câu 9: Từ thế kỉ XIII, do sự di thiên của người Thái từ phía Bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành 2 quốc gia mới đó là?

 • A. Đại Việt và Chăm-pa
 • B. Pa-gan và Chăm-pa
 • C. Su-khô-thay và Lạng Xạng
 • D. Mô-giô-pa-hit và Gia-ra

Câu 10: Nhà y, được học lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây có trong nước để chữa bệnh cho nhân dân. Ông là ai?

 • A. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông)
 • B. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh)
 • C. Phan Phu Tiên
 • D. Phạm Sư Mạnh

Câu 11: Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?

 • A. Thời Đông Tấn
 • B. Thời Ngũ Đại
 • C. Thời Tam Quốc
 • D. Thời Tây tấn

Câu 12: Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?

 • A. Trần Duệ Tông (Trần Kinh)
 • B. Trần Anh Tông (Trần Thuyên)
 • C. Trần Thánh Tông (Trần thừa)
 • D. Trần Thái Tông (Trần Canh)

Câu 13: Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là?

 • A. Địa chủ và nông dân lĩnh canh
 • B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
 • C. Quý tộc địa chủ và nông nô, nô tì
 • D. Lãnh chú phong kiến và nông dân lĩnh canh

Câu 14: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khiêm và châu Liêm vào mục đích gì?

 • A. Đánh vào bộ chỉ huy của quân Tống.
 • B. Đánh vào nơi tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.
 • C. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
 • D. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.

Câu 15: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu đươc hình thành trên cơ sở nào?

 • A. Các thành thị trung đại.
 • B. Thu vàng bạc hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông.
 • C. Sự phá sản của chế độ phong kiến.
 • D. Vốn và công nhân làm thuê.

Câu 16: Năm 1358, diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân? Khởi nghĩa nổ ra ở đâu?

 • A. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh - ở Thanh Hóa
 • B. Khởi nghĩa của Nguyễn Bố - Ở Bắc Giang
 • C. Khởi nghĩa của Nguyễn KỴ - ở Nông Cống
 • D. Khởi nghĩa của Ngô Bệ - ở Hải Dương

Câu 17: Kinh đô Hoa Lư thời Đinh Tiên Hoàng nay thuộc tỉnh nào?

 • A. Tỉnh Hà Nam
 • B. Tỉnh Ninh Bình
 • C. Tỉnh Nam Định
 • D. Tỉnh Thái Bình

Câu 18: Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?

 • A. Thoát Hoan
 • B. Ô Mã Nhi
 • C. Hốt Tất Liệt
 • D. Ngột Lương Hợp Thai

Câu 19: Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

 • A. Lên án nghiêm khắc giáo hội Ki-tô.
 • B. Đề cao giá trị chân chính của con ngươi.
 • C. Đả phá trật tự xã hội phong kiến.
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 20: Quân đội thời Tiền Lê có những bộ phận nào?

 • A. Bộ binh, tượng binh và kị binh
 • B. Cấm quân và quân địa phương
 • C. Quân địa phương và quân các lộ
 • D. Cấm quân và quân các lộ

Câu 21: Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?

 • A. A-cơ-ba
 • B. A-sô-ca
 • C. Sa-mu-dra-gup-ta
 • D. Mi-bi-ra-cu-la

Câu 22: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?

 • A. Cuối năm 1009
 • B. Đầu năm 1009
 • C. Cuối năm 1010
 • D. Đầu năm 1010

Câu 23: Quân Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào?

 • A. Tháng 11 năm 1407
 • B. Tháng 12 năm 1406
 • C. Tháng 11 năm 1406
 • D. Tháng 10 năm 1406

Câu 24: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

 • A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.
 • B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.
 • C. Nô lệ được giải phóng.
 • D. Tất cả các thành phần trên.

Câu 25: Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã là gì?

 • A. Lo phòng thủ đất nước
 • B. Mở rộng xâm lược các nước vùng lân cận
 • C. Mở rộng xâm lược khắp châu Á, châu Âu
 • D. Cho sứ giả sang Đại Việt thực hiện chính sách giao bang, hòa hảo.

Câu 26: Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đó là việc làm của triều đại nào?

 • A. Triều đại phong kiến Nhà Hán
 • B. Triều đại phong kiến Nhà Đường
 • C. Triều đại phong kiến Nhà Tống
 • D. Triều đại phong kiến Nhà Nguyên

Câu 27: Dòng sông nào ở nước ta đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xâm lược

 • A. Sông Như Nguyệt
 • B. Sông Mã
 • C. Sông Bạch Đằng
 • D. Các dòng sông trên

Câu 28: Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Phật giáo
 • B. Ki-tô giáo
 • C. Hồi giáo
 • D. Ấn Độ giáo.

Câu 29: Chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng trong thời kì nào?

 • A. Thời nhà Tiền Lê
 • B. Thời nhà Trần
 • C. Thời nhà Họ Lê
 • D. Thời nhà Lý

Câu 30: Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?

 • A. Lưu vực sông Ấn
 • B. Lưu vực sông Hằng
 • C. Miền Đông Bắc Ấn
 • D. Miền Nam Ấn

Câu 31: Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào?

 • A. Nông dân bần cùng
 • B. Nông nô
 • C. Nô tì
 • D. Càng tầng lớp trên

Câu 32: Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác?

 • A. Mùa khô tương đối lạnh, mát
 • B. Mùa mưa tương đối nóng
 • C. Gió mùa kèm theo mưa
 • D. Khí hậu mát, ẩm

Câu 33: Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền độc lập như thế nào?

 • A. Ngô Quyền xưng vương
 • B. Bãi bỏ chức tiết độ sứ
 • C. Lập triều đình theo chế độ quân chủ
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 34: Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời nhà Trần phát triển hơn dưới thời Lý?

 • A. Thời Trần sử đổi, bổ sung thêm pháp luật
 • B. Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng
 • C. Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế
 • D. Tất cả các câu trên

Câu 35: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

 • A. Thời Xuân Thu - chiến quốc
 • B. Thời tam quốc
 • C. Thời Tây Tấn
 • D. Thời Đông Tấn

Câu 36: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua nước ta phải đối phó với quân xâm lược nào?

 • A. Nhà Minh ở Trung Quốc
 • B. Nhà Đường ở Trung Quốc
 • C. Nhà Tống ở Trung Quốc
 • D. Nhà Hán ở Trung Quốc

Câu 37: Thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào?

 • A. Chế tạo vũ khí
 • B. Dệt vải
 • C. Đúc đồng
 • D. Làm giấy

Câu 38: Ai là người đến châu Mĩ đầu tiên nhưng lại cho rằng đó là Ấn Độ

 • A. Ph.Ma-gien-lan
 • B. Cô-lôm-bô
 • C. Đi-a-xơ
 • D. Va-xcô đơ Ga-ma

Câu 39: Giữa thế kỉ XI, nhà Tống thường bị hai nước nào quấy nhiễu?

 • A. Hai nước Liêu – Hạ
 • B. Hai nước Minh – Thanh
 • C. Hai nước Thục – Ngô
 • D. Hai nước Sở - Hán

Câu 40: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường cho chủ nghĩa tư bản.
 • B. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.
 • C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn.
 • D. Hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm.
Xem đáp án
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021