Trắc nghiệm lịch sử 7 chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào, đặt tên nước là gì?

 • A. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Việt
 • B. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Nam
 • C. Lên ngôi năm 1427 – tên nước là Việt Nam
 • D. Lên ngôi năm 1427 – tên nước là Nam Việt

Câu 2: Nhà Lê sơ không thực hiện giải pháp nào để khuyến khích sự phục hồi và phát triển của sản xuất nông nghiệp?

 • A. Cho binh lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh
 • B. Đặt chức quan chuyên lo về nông nghiệp
 • C. Đặt phép quân điền
 • D. Đặt phép lộc điền

Câu 3: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?

 • A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
 • B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
 • C. Vì những lý do trên.

Câu 4: Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

 • A. Đại Việt sử ký
 • B. Đại Việt sử ký toàn thư
 • C. Sử ký tục biên
 • D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục

Câu 5: Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì?

 • A. Tăng thuế đối với nông dân
 • B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì
 • C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình
 • D. Chiếm đất đai, bóc lột lao động

Câu 6: Ý nào sau đây không phải là nội dung cơ bản được đề cập trong bộ luật Hồng Đức?

 • A. Bảo vệ quyền lợi của nhà vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị
 • B. Khuyến khích sự phát triển của kinh tế nông nghiệp
 • C. Bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ
 • D. Bảo vệ quyền lợi của nô tì

Câu 7: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?

 • A. Lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao độ
 • B. Bộ chỉ huy khởi nghĩa là những người tài giỏi, mưu lược cao, tiêu biểu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi
 • C. Nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kĩ thuật cao và chiến đấu dũng cảm
 • D. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cho cuộc khởi nghĩa

Câu 8: Nội dung văn thơ thời Lê sơ có đặc điểm gì?

 • A. Thể hiện lòng yêu nước sâu sắc
 • B. Thể hiện lòng tự hào dân tộc
 • C. Phản ánh khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc
 • D. Tất cả câu trên đúng

Câu 9: Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta?

 • A. Tướng Trương Phụ
 • B. Tướng Vương Thông
 • C. Tướng Liễu Thăng
 • D. Tướng Mộc Thạnh

Câu 10: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

 • A. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
 • B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.
 • C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
 • D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Câu 11: Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

 • A. 20 vạn
 • B. 50 vạn
 • C. 6 vạn
 • D. 10 vạn

Câu 12: Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

 • A. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán
 • B. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch
 • C. Tập trung các ngành nghề thủ công
 • D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa

Câu 13: Nguyên nhân bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV?

 • A. Do chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo của quân Minh
 • B. Phủ Trần Diệt Hồ
 • C. Nhà Minh đồng hóa dân tộc ta
 • D. Nhà Minh bắt nhân dân ta theo phong tục của Trung Quốc

Câu 14: Chế độ khoa cử thời Lê sơ phát triển thịnh nhất dưới thời vua nào:

 • A. Lê Thái Tổ
 • B. Lê Thái Tông
 • C. Lê Thánh Tông
 • D. Lê Nhân Tông

Câu 15: Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị tử thương?

 • A. Cao Bộ
 • B. Đông Quan
 • C. Chúc Động – Tốt Động
 • D. Chi Lăng – Xương Giang

Câu 16: Ai là người Việt Nam đầu tiên được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới?

 • A. Nguyễn Trãi
 • B. Ngô Sĩ Liên
 • C. Lê Văn Hưu
 • D. Nguyễn Du

Câu 17: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ?

 • A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.
 • B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.
 • C. Thanh Hóa đến Nghệ An.
 • D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 18: Tác phẩm nào sau đây là thành tựu toán học tiêu biểu thời Lê sơ?

 • A. Hồng Đức bản đồ.
 • B. An Nam hình thăng đồ.
 • C. Lập thành toán pháp.
 • D. Dư địa chí

Câu 19: Vì sao quân Minh lại chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi vào năm 1423?

 • A. Lực lượng quân Minh ở Đại Việt suy yếu nghiêm trọng
 • B. Tình hình chính trị của nhà Minh bất ổn
 • C. Tìm cách mua chuộc Lê Lợi
 • D. Quân Minh đang tập trung lực lượng đánh Champa

Câu 20: Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thời Lê sơ biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở những công trình nào?

 • A. công trình lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh.
 • B. kinh thành Thăng Long
 • C. các ngôi chùa lớn ở Thanh Hóa.
 • D. các dinh thự, phủ chúa to lớn.
Xem đáp án
 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021