Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) so với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân Việt Nam là

 • A. Loại hình chiến dịch.
 • B. Địa hình tác chiến.
 • C. Đối tượng tác chiến.
 • D. Lực lượng chủ yếu.

Câu 2: Yếu tố nào sau đây là mối lo sợ nhất mà Pháp Mĩ thực hiện âm mưu “khoá cửa biên giới Việt-Trung” thiết lập “Hành lang Đông-Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai?

 • a. 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời.
 • b. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh.
 • c. Phong trào phản đối chiến tranh Đông Dương của nhân dân Pháp lên cao.
 • d. Sau chiến dịch Việt Bắc (1947) so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta.

Câu 3: Bước vào thu - đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

 • a. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1/10/1949. Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • b. Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia phát triển mạnh.
 • c. Pháp lệ thuộc Mĩ, Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.
 • d. Cả 3 ý trên đúng

Câu 4: Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

 • a. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
 • b. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
 • c. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy mạnh cách mạng.
 • d. Để đánh bại kế hoạch Rơve.

Câu 5: Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?

 • a. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.
 • b. Giải phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân
 • c. Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình
 • d. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản.

Câu 6: Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới, Pháp có âm mưu gì mới?

 • a. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng viện binh.
 • b. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất.
 • c. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng.
 • d. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng.

Câu 7: “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23/12/1950 là hiệp định Mĩ viện trợ cho Pháp về:

 • a. Kinh tế.
 • b. Quân sự.
 • c. Quân sự, kinh tế-tài chính.
 • d. Tài chính.

Câu 8: Tên của nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào sau đây được dùng để đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12/1950)?

 • a. Trần Hưng Đạo.
 • b. Hoàng Hoa Thám,
 • c. Quang Trung.
 • d. Ngô Quyền.

Câu 9: “Kế hoạch Đờ-lát đờ Tát-xi-nhi” 12/1950 ra đời là kết quả của:

 • a. Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm lược Đông Dương.
 • b. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông Dương.
 • c. Sự "dính líu trực tiếp" của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
 • d. Sự cứu vãn tình thế sa lầy trên chiến trường của Pháp.

Câu 10: Điểm chung về mục đích của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch Rơ-ve và Đờ Lát đơ Tát-xi-nhi trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954) là gì?

 • A. Chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc.
 • B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • C. Giành quyền chủ động chiến lược.
 • D. Khóa chặt biên giới Việt-Trung.

Câu 11: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất?

 • a. Đông Khê.
 • b. Thất Khê.
 • c. Phục kích đánh địch trên đường số 4.
 • d. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy.

Câu 12: Nội dung nào không phản ánh đúng mục tiêu mở chiến dịch Biên giới thu đông (1950) của Trung ương Đảng và Chính phủ VNDCCH?

 • A. Khai thông biên giới Việt-Trung.
 • B. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
 • C. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào.
 • D. Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

Câu 13: Nội dung nào không phản ánh đúng kế hoạch Đờ Lát đơ Tát-xi-nhi của Pháp tại Việt Nam?

 • A. Tập trung quân Âu-Phi nhằm xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh.
 • B. Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt (boong ke), thiết lập “vành đai trắng”.
 • C. Phòng ngự chiến lược Bắc Bộ, tiến công Trung Bộ và Nam Đông Dương.
 • D. Đánh phá hậu phương Việt Nam bằng biệt kích, thổ phỉ, gián điệp.

Câu 14: Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950 của quân dân Việt Nam vì đó là vị trí

 • A. Án ngữ hành lang Đông-Tây của thực dân Pháp.
 • B. Ít quan trọng nên bố phòng của Pháp có nhiều sơ hở.
 • C. Quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp.
 • D. Có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp.

Câu 15: Việc Mĩ đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve (5/1949) là mốc mở đầu cho

 • A. Thời kỳ Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu ở khu vực Đông Nam Á.
 • B. Quá trình Mĩ dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
 • C. Sự hình thành liên minh quân sự mang tên “Tổ chức hiệp ước Đông Nam Á” (SEATO)
 • D. Chính sách xoay trục của Mĩ, tăng cường ảnh hưởng của Mĩ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Câu 16: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
 • B. Đại hội kháng chiến thắng lợi.
 • C. Đại hội kháng chiến toàn dân.
 • D. Đại hội xây dựng và bảo vê tổ quốc.

Câu 17: Chiến dịch đường số 18 (1950-1951) còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Chiến dịch Quang Trung.
 • B. Chiến dịch Trần Hưng Đạo.
 • C. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám.
 • D. Chiến dịch Lê Lợi.

Câu 18: Đại hội đại biểu lần thứu II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?

 • A. Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
 • B. Nghĩa Lộ, Yên Bái.
 • C. Chợ Mới, Bắc Cạn.
 • D. Chợ Bến, Hòa Bình.

Câu 19: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?

 • A. Chiến dịch Thượng Lào (1953).
 • B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947).
 • C. Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).
 • D. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950)

Câu 20: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?

 • a. Hương Cảng (Trung Quốc).
 • b. Ma Cao (Trung Quốc),
 • c. Pác Bó (Cao Băng).
 • d. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).

Câu 21: Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II?

 • a. Hồ Chí Minh.
 • b. Phạm Văn Đồng.
 • c. Trường Chinh.
 • d. Trần Phú.

Câu 22: Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện nào?

 • a. Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).
 • b. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930).
 • c. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935).
 • d. Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).

Câu 23: Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) để xây dựng hậu phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất?

 • a. Thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951).
 • b. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp (1951).
 • c. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951).
 • d. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hiện tiết kiệm (1952).

Câu 24: Tháng 11/1951 địch mở chiến dịch Lô-tuyt (Hoà Bình) với âm mưu gì?

 • a. Mở rộng địa bàn chiếm đóng.
 • b. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với liên khu III và IV.
 • c. Giành thế chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ.
 • d. Giành lại quyền chủ động, nối lại “Hành lang Đông Tây” chia cắt Việt Bắc với Liên khu III và IV.

Câu 25: Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình?

 • a. Ta giành được thế chủ động trên chiến trường.
 • b. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc
 • c. Lực lượng của ta trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt.
 • d. Căn cứ du kích của ta được mở rộng và nối liền nhau thành thể liên hoàn vững chắc.

Câu 26: Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Na-va sang Đông Dương?

 • a. Vì sau chiến tranh Triều Tiên Mĩ muốn tăng cường can thiệp vào Đông Dương.
 • b. Vì Na-va được Mĩ chấp thuận.
 • c. Vì phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp lên cao.
 • d. Sau 8 năm tiến hành chiến tranh Pháp sa lầy, vùng chiếm đóng bị thu hẹp có nhiều khó khăn về kinh tế tài chính.

Câu 27: Nội dung chủ yếu trong bước một của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

 • a. Phòng ngự chiến lược ờ miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.
 • b. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.
 • c. Tấn công chiến lược ở 2 miền Nam -Bắc.
 • d. Phòng ngự chiến lược ở 2 miền Nam-Bắc.

Câu 28: Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na- va:

 • a. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
 • b. Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương trong 18 tháng hi vọng “kết thúc chiến tranh trong danh dự
 • c. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng.
 • d. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn.

Câu 29: Từ tháng 4/1953 đến tháng 7/1954 ta đã thực hiện tất cả:

 • a. 4 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.
 • b. 5 đợt giảm tô.
 • c. 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.
 • d. 4 đợt giảm tô.

Câu 30: Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước và đã chọn được:

 • a. 5 anh hùng.
 • b. 6 anh hùng,
 • c. 7 anh hùng.
 • d. 8 anh hùng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)


 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021