Trắc nghiệm sinh học 7 chương 4: Các ngành thân mềm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 7 chương 4: Các ngành thân mềm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

 • A. Trai sông là động vật lưỡng tính.
 • B. Trai cái nhận tinh trùng của trai đực qua dòng nước.
 • C. Phần đầu cơ thể tiêu giảm.
 • D. Ấu trùng sống bám trên da và mang cá.

Câu 2: Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

 • A. Lớp ngoài của tấm miệng.
 • B. Lớp trong của tấm miệng.
 • C. Lớp trong của áo trai.
 • D. Lớp ngoài của áo trai.

Câu 3: Ý nghĩa của việc bám vào da và mang cá của ấu trùng trai sông là

 • A. giúp bảo vệ ấu trùng không bị động vật khác ăn mắt.
 • B. giúp ấu trùng phát tán rộng hơn nhờ sự di chuyển tích cực của cá.
 • C. giúp ấu trùng tận dụng được nguồn dinh dưỡng trên da và mang cá.
 • D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 4: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau.

Vỏ trai sông gồm …(1)… gắn với nhau nhờ …(2)… ở …(3)….

 • A. (1): hai mảnh; (2): áo trai; (3): phía bụng
 • B. (1): hai mảnh; (2): cơ khép vỏ; (3): phía lưng
 • C. (1): hai mảnh; (2): bản lề; (3): phía lưng
 • D. (1): ba mảnh; (2): bản lề; (3): phía bụng

Câu 5: Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

 • A. Vì ấu trùng trai thường sống trong bùn đất, sau một thời gian phát triển thành trai trưởng thành.
 • B. Vì ấu trùng trai bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.
 • C. Vì ấu trùng trai vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.
 • D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?

 • A. Sống ở biển.
 • B. Có giá trị thực phẩm.
 • C. Là đại diện của ngành Thân mềm.
 • D. Có lối sống vùi mình trong cát.

Câu 7: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

 • A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.
 • B. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.
 • C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.
 • D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 8: Việc trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang.
 • B. Giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị các động vật khác ăn mất.
 • C. Giúp tăng khả năng phát tán của ấu trùng.
 • D. Cả A và B đều đúng.

Câu 9: Phương pháp tự vệ của trai là

 • A. tiết chất độc từ áo trai.
 • B. phụt mạnh nước qua ống thoát.
 • C. co chân, khép vỏ.
 • D. Cả A và C đều đúng.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là đúng?

 • A. Có 8 tua dài, thích nghi với lối sống bơi lội tự do.
 • B. Có 10 tua dài, thích nghi với lối sống di chuyển chậm chạp.
 • C. Có khả năng nguỵ trang, tự vệ bằng cách vùi mình trong cát.
 • D. Có tập tính đào lỗ để đẻ trứng.

Câu 11: Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?

 • A. Vùi mình sâu vào trong cát.
 • B. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.
 • C. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.
 • D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?

 • A. Thần kinh, hạch não phát triển.
 • B. Di chuyển tích cực.
 • C. Môi trường sống đa dạng.
 • D. Có vỏ bảo vệ.

Câu 13: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Ốc vặn sống ở …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm.

 • A. (1): nước mặn; (2): tua miệng
 • B. (1): nước lợ; (2): khoang áo
 • C. (1): nước ngọt; (2): khoang áo
 • D. (1): nước lợ; (2): tua miệng

Câu 14: Phát biểu nào sau đây khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm là sai?

 • A. Là vật chủ trung gian truyền bệnh ngủ.
 • B. Làm sạch môi trường nước.
 • C. Có giá trị về mặt địa chất.
 • D. Làm thức ăn cho các động vật khác.

Câu 15: Trai sông và ốc vặn giống nhau ở đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Nơi sinh sống.
 • B. Khả năng di chuyển.
 • C. Kiểu vỏ.
 • D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 16: Ngành Thân mềm có số lượng loài là

 • A. khoảng 50 nghìn loài.
 • B. khoảng 60 nghìn loài.
 • C. khoảng 70 nghìn loài.
 • D. khoảng 80 nghìn loài.

Câu 17: Động vật nào dưới đây xuất hiện từ rất sớm trên hành tinh và được xem là “hóa thạch sống”?

 • A. Ốc sên.
 • B. Ốc vặn.
 • C. Ốc xà cừ.
 • D. Ốc anh vũ.

Câu 18: Động vật nào dưới đây sống ở biển, có 8 tua và mai lưng tiêu giảm?

 • A. Bạch tuộc.
 • B. Sò.
 • C. Mực.
 • D. Ốc sên.

Câu 19: Những loài trai nào sau đây đang được nuôi để lấy ngọc?

 • A. Trai cánh nước ngọt và trai sông.
 • B. Trai cánh nước ngọt và trai ngọc ở biển.
 • C. Trai tượng.
 • D. Trai ngọc và trai sông.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai?

 • A. Thân mềm.
 • B. Hệ tiêu hóa phân hóa.
 • C. Không có xương sống.
 • D. Không có khoang áo.

Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không có ở các đại diện của ngành Thân mềm?

 • A. Có vỏ đá vôi.
 • B. Cơ thể phân đốt.
 • C. Có khoang áo.
 • D. Hệ tiêu hoá phân hoá.

Câu 22: Vỏ của một số thân mềm có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

 • A. Có giá trị về xuất khẩu.
 • B. Làm sạch môi trường nước.
 • C. Làm thực phẩm.
 • D. Dùng làm đồ trang trí.

Câu 23: Mai của mực thực chất là

 • A. khoang áo phát triển thành.
 • B. tấm miệng phát triển thành.
 • C. vỏ đá vôi tiêu giảm.
 • D. tấm mang tiêu giảm.

Câu 24: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?

 • A. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.
 • B. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.
 • C. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.
 • D. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.

Câu 25: Cơ thể tôm có mấy phần

 • A. Có 2 phần: phần đầu – ngực và phần bụng
 • B. Có 3 phần: phần đầu, phần ngực và phần bụng
 • C. Có 2 phần là thân và các chi
 • D. Có 3 phần là phần đầu, phần bụng và các chi

Câu 26: Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Giúp trứng tận dụng ôxi từ cơ thể mẹ.
 • B. Bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.
 • C. Giúp phát tán trứng đi nhiều nơi.
 • D. Giúp trứng nhanh nở.

Câu 27: Tôm có thể định hướng và phát hiện mồi là do có

 • A. 2 đôi mắt và các chân bụng
 • B. 2 đôi râu và tấm lái
 • C. Các chân hàm và chân ngực
 • D. 2 đôi mắt và 2 đôi râu

Câu 28: Phát biểu nào sau đây về tôm sông là sai?

 • A. Là động vật lưỡng tính.
 • B. Phần đầu và phần ngực gắn liền nhau.
 • C. Phát triển qua giai đoạn ấu trùng.
 • D. Vỏ được cấu tạo bằng kitin, có ngấm thêm canxi.
Xem đáp án
 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021