Từ tâm sự: “Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con”, em có thể rút ra bài học gì cho bản thân?

  • 1 Đánh giá

d) Từ tâm sự: “Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con”, em có thể rút ra bài học gì cho bản thân?

Bài làm:

“Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con”: Người cha vô cùng hạnh phúc và như trẻ lại khi tìm lại mình, tìm lại được những khát vọng thuở trước trong tiếng ước mơ của con. Những khát vọng của con cũng là những khát vọng của cha ngày thơ ấu. Gặp lại những khát vọng ấy nơi con, lòng cha nhen nhóm lên bao hi vọng. Hi vọng con sẽ mang khát vọng của con và cha đi xa hơn nữa trong cuộc đời. Những điều cha chưa làm được từ nay sẽ được gửi gắm nơi con.

Từ tâm sự: “Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con”, bài thơ muốn gửi gắm tới người đọc rằng:

Thế hệ trẻ hôm nay cần nối tiếp, tiếp bước con đường của thế hệ cha anh thuở trước. Đó chính là ý nghĩa cuộc đời, là sứ mệnh của tuổi trẻ.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021