Viết mở bài theo kiểu trực tiếp cho bài văn miêu tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết mở bài theo kiểu trực tiếp cho bài văn miêu tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em:

Bài làm:

Mở bài trực tiếp:

  • Bàn học ở nhà: Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em bộ bàn ghế học tập mới màu hồng rất đẹp.
  • Bàn học ở trường: Năm nay, em lên lớp 4, em được ngồi học trên bộ bàn ghế màu vàng mới tính còn nguyên mùi sơn thơm nức.
  • 140 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021