Xét theo mục đích nói, các câu dưới đây thuộc kiểu câu nào

  • 1 Đánh giá

b) Xét theo mục đích nói, các câu dưới đây thuộc kiểu câu nào (không xét câu trong ngoặc vuông)?

(1) U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

(2) Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

(3) Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!

(Tố Hữu, Ta đi tới)

(4) Các em đừng khóc.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

(5) [Năm nay đào lại nở]

Không thấy ông đồ xưa.

(Vũ Đình Liên, Ông đồ)

Bài làm:

(1) U nó không được thế! (Câu cầu khiến)

Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội. (Câu trần thuật)

(2) Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? (Câu nghi vấn)

(3) Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! (Câu cảm thán)

(4) Các em đừng khóc. (Câu cầu khiến)

(5) [Năm nay đào lại nở]

Không thấy ông đồ xưa.

(Câu phủ định)

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021