1. Hãy tưởng tượng và cho biết, nếu chỉ có tính di truyền hoặc biến dị, thế giới sinh vật như thế nào?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy tưởng tượng và cho biết, nếu chỉ có tính di truyền hoặc biến dị, thế giới sinh vật như thế nào?

2. Trong chọn giống vật nuôi, cây trồng người ta cần đến tính di truyền hay tính biến dị của sinh vật? Tại sao?

Bài làm:

1. nếu không có tính di truyền thì không có đặc điểm đặc trưng cho từng nhóm cá thể, không có sự kế thừa những đặc tính tốt

- nếu không có tính biến dị thì không có sự đa dạng, các cá thể giống nhau => môi trường bất lợi thì cá thể của loài chết đồng loạt

2. Trong chọn giống cần đến cả tính di truyền và biến dị. Vì giúp chúng ta gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng vật nuôi, cây trồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021