Bài 8: Luật pháp với sự phát triển của công dân

 • 1 Đánh giá

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta, Đảng và nhà nước rất chú trọng đến yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm chuẩn bị một thế hệ công dân có trí tuệ và tài năng, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc. Để làm được những điều đó phải nhờ đến hệ thống pháp luật. Để hiểu cụ thể hơn, chúng ta cùng đến với bài học “pháp luật với sự phát triển của công dân”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Quyền học tập của công dân

* Khái niệm: Mọi công dân đều có quyền học tập từ thâp đến cao, có thể học bất cứ nghành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên , học suốt đời.

* Nội dung quyền học tập của công dân

 • Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế
 • Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào
 • Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời
 • Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

b. Quyền sáng tạo của công dân

* Khái niệm: Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Quyền sáng tạo gồm hai loại

 • Quyền nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu vũ trụ

c. Quyền được phát triển của công dân

* Khái niệm : Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong moi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất ; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

- Quyền được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện

 • Đời sống vật chất: Có mức sống đấy đủ để phát triền về thể chất, được chăm sóc sức khoẻ…
 • Đời sống tinh thần: Đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí..

­ - Quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng

 • Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH
 • Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến cho Tổ quốc

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân

 • Là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta.
 • Là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

3. Trách nhiệm của NN và công dân

a. Trách nhiệm của Nhà nước

 • Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân
 • Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
 • Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học
 • Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

b. Trách nhiệm của công dân

 • Có ý thức học tập tốt, xác định mục đích học là học cho mình, phục vụ cho gia đình và xã hội.
 • Có ý chí vươn lên, luôn tìm tòi và phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất.
 • Có ý thức góp phần nâng cao dân trí của công dân Việt Nam, làm cho đất nước ta trở thành một nước phát triển, văn minh.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Linh và Lan là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông X.M. Trong cuộc sống hàng ngày, hai bạn thường hay tâm sự với nhau, thường kể cho nhau nghe về những suy nghĩ, tình cảm của mình. Điều làm Linh băn khoăn mãi là liệu học sinh Trung học phổ thông có quyền viết bài để đăng báo hay không?

Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

a. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.

b. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

c. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

d. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Theo em, nhà nước ta đã làm gì để công dân được thực hiện quyền học tập của mình?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào sự hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số công trình sáng tạo của học sinh, sinh viên Việt Nam được đánh giá cao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy nêu trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Thành bị liệt hai chân từ khi lên ba. Đến nay, Thành đã lên tám những vẫn không được đi học vì mẹ Thành cho rằng Thành học cũng không có ích gì. Em có tán thành với ý kiến mẹ Thành hay không? Nếu em là bạn thành, hãy lấy một vài dẫn chứng về người tàn tật vươn lên để thuyết phục mẹ Thành cho Thành đi học?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (P3)


 • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12