Canxi oxit axit hay oxit bazo? Hãy dự đoán các tính chất hóa học của canxi oxit

  • 1 Đánh giá

IV. Một số oxit quan trọng

1. Canxi oxit (CaO)

a) Tính chất vật lí

b) Tính chất hóa học

1. Canxi oxit axit hay oxit bazo? Hãy dự đoán các tính chất hóa học của canxi oxit.

Bài làm:

Canxi oxit là oxit bazo.

Tính chất hóa học của canxi oxit là:

  • Tác dụng với nước
  • Tác dụng với axit
  • Tác dụng với oxit axit
  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021