Đáp án câu 5 đề 2 kiểm tra học kì 2 Toán 9

  • 1 Đánh giá

Câu 5(1 điểm): Với các số dương x, y, z, t thỏa mãn x + y + z + t = 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

A = .

Bài làm:

Ta có:

Dấu "=" xảy ra khi x = 1.

Tương tự ta có:

Do đó: A \geq

( do x + y + z + t = 4)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2 khi x = y = z = t = 1.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021