Đáp án phiếu bài tập tuần 12 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tìm :

a) Giá trị của là:

8 (S) 9 (Đ) 10 (S)

b) Giá trị của là:

10 (S) 9 (Đ) 12 (S)

c) Giá trị của là:

7 (Đ) 8 (S) 9 (S)

d) Giá trị của là:

5 (Đ) 6 (S) 7 (S)

2. Có số túi gạo là: C. 9 túi

3.

Số dây điện còn lại gấp số lần số dây điện lấy ra là:

17 lần (S) 19 lần (Đ) 21 lần (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

Bài giải:

Để cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn 1m, các bác cần cưa làm 6 nhát.

Do đó, thời gian để hai bác cưa cả cây gỗ là:

12 x 6 = 72 (phút)

72 phút = 1 giờ 12 phút

Đáp số: 1giờ 12 phút.

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

TíchThừa sốThừa số
6488
7298
96128
4085
80810

3. Tính:

a) 48 : 8 x 9 = 6 x 9 b) 72 : 8 x 5 = 9 x 5

= 54 = 45

c) 64 : 8 + 195 = 8 + 195 d) 40 : 8 + 317 = 5 + 317

= 203 = 322

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021