Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p – n theo chiều nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 106:

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p – n theo chiều nào?

Bài làm:

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p – n theo chiều từ p sang n.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021